Volume : 4 | Issue : 1 | Year : 2019e-ISSN 2459-1726

Current Issue Archive Most Accessed Articles Ahead of Print


Vertical fracture resistance of roots retreated using different instrumentation techniques [Turk Endod J]
Turk Endod J. 2016; 1(1): 1-6 | DOI: 10.14744/TEJ.2016.54264  

Vertical fracture resistance of roots retreated using different instrumentation techniques

Dilek Helvacıoğlu-yiğit1, Ayça Yılmaz2, Serkan Sarıdağ3, Egemen Avcu4, Yasemin Yıldıran4
1Department Of Endodontics, Faculty Of Dentistry, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey
2Department Of Endodontics, Faculty Of Dentistry, Istanbul University, Istanbul, Turkey
3C Department Of Prosthodontics, Faculty Of Dentistry, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey
4Ford Otosan Ihsaniye Automotive Vocational School, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey

Objective: The aim was to evaluate the resistance to vertical root fracture (VRF) of retreated roots using rotary and hand instrumentation.
Methods: Forty five extracted maxillary incisor teeth had their crowns removed to standardize the root lengths to 16 mm. Specimen root canals were prepared using ProTaperUniversal (PTU) rotary instruments and obturated using the cold lateral condensation technique with gutta-percha and AHPlus sealer. Teeth were randomly allocated into three groups (n=15). The first group was not retreated and served as a control group. The other two groups were retreated using either PTU retreatment instruments or hand-files, followed by obturation. The periodontal ligament of the filled roots was simulated. Specimens were embedded into self-curing acrylic and subjected to a vertically applied loading force (1.0 mm/min) in a universal testing machine until the root fractured. The data were recorded in Newtons and statistically analyzed (Kruskal-Wallis and Dunn multiple comparison tests, p<0.05).
Results: Retreated groups revealed decreased fracture resistance when compared with the control group (p<0.05). However, the difference in the median values among the rotary and hand instrumentation groups was not significant.
Conclusion: Within the limitations of this study, VRF risk increases in retreated teeth regardless of the instrumentation technique used.

Keywords: Retreatment, tooth fractures, fracture resistance, root canal theraphy


Kanal tedavisi tekrarında farklı şekillendirme yöntemlerinin vertikal kırık direncine etkisi

Dilek Helvacıoğlu-yiğit1, Ayça Yılmaz2, Serkan Sarıdağ3, Egemen Avcu4, Yasemin Yıldıran4
1Kocaeli Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Ana Bilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
2Istanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Ana Bilim Dalı, Istanbul, Türkiye
3Kocaeli Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
4Ford Otosan Ihsaniye Meslek Yüksekokulu, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, döner sistem veya el eğeleri kullanarak kanal tedavisi tekrarı yapılmış köklerin kırılmaya karşı dirençlerini araştırmaktır.
Materyal Metod: Kırk dokuz çekilmiş üst çene keser dişin kuron kısımları kesilerek kök boyları 16 mm olacak şekilde standardize edilmiştir. Kök kanalları ProTaper Universal (PTU) döner sistem kullanılarak hazırlanmış daha sonra soğuk lateral kondensasyon yöntemi ve AHPlus patı ile doldurulmuştur. Kökler üç gruba ayrılmıştır (n=15). Birinci grup kontrol grubu olarak ayrılmıştır ve kanal tedavisi tekrarı uygulanmamıştır. Diğer iki grup PTU retreatment eğeleri veya el eğeleri ile temizlenip şekillendirildikten sonra soğuk lateral kondensasyon yöntemi ile doldurulmuştur. Köklerin periodontal ligamentleri elastomerik ölçü materyali ile simule edilmiştir. Örneklere akril içerisine gömüldükten sonra univeral test cihazında vertikal olarak yük (1.0 mm/dak) uygulanmıştır. Sonuçlar Newton olarak kaydedilerek istatistiksel analiz yapılmıştır (Kruskal-Wallis and Dunn çoklu karşılaştırma testleri, p<0.05).
Bulgular: Kök kanal tedavisi tekrarı uygulanan gruplar kontrol grubuna göre daha az kırılma direnci göstermiştir (p<0.05). Ancak, döner alet sistemi ve el eğeleri gruplarının değerleri arasında anlamlı istatistiksel fark bulunamamıştır.
Sonuç: Bu çalışmanın ışığında, kanal tedavisi tekrarı yapılan dişlerde vertikal kök kırığı, kullanılan şekillendirme tekniği fark etmeksizin artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kanal tedavisi tekrarı, kök kırıkları, kırılma direnci, kanal tedavisi


Dilek Helvacıoğlu-yiğit, Ayça Yılmaz, Serkan Sarıdağ, Egemen Avcu, Yasemin Yıldıran. Vertical fracture resistance of roots retreated using different instrumentation techniques. Turk Endod J. 2016; 1(1): 1-6

Corresponding Author: Ayça Yılmaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2019 Turkish Endodontic Journal. All rights reserved. LookUs & Online Makale