Volume : 4 | Issue : 2 | Year : 2019e-ISSN 2459-1726

Current Issue Archive Most Accessed Articles Ahead of Print


Treatment of maxillary central incisors with internal resorption: Two case reports [Turk Endod J]
Turk Endod J. 2019; 4(2): 39-43

Treatment of maxillary central incisors with internal resorption: Two case reports

Güneş Karakaya, Görkem Can, Dilek Türkaydın, Emre İriboz, Hesna Sazak Öveçoğlu
Department of Endodontic Dentistry, Marmara University, Faculty of Dentistry, İstanbul, Turkey

Internal root resorption is a rare condition, but it may require complex treatment protocols, depending on the progression. The aim of this case report is to present the treatment protocol and the follow-up results for 2 cases of a right upper central incisor with internal root resorption. A 15-year-old female patient presented with the chief complaint of dental caries. The radiological examination revealed that tooth #21 had internal resorption (IR) in the middle third of the root. The warm vertical condensation technique was applied using a warm obturation system. At 3 years, the tooth was asymptomatic and no lesions were observed. A 48-year-old female patient was referred to the clinic for a routine control. The radiological examination revealed IR in the middle third of tooth #21. As the resorption area was quite wide, cone beam computed tomography was used. The results indicated that there was also external resorption in the buccal part of the root. Therefore, the treatment protocol was changed and the IR area was sealed with mineral trioxide aggregate. At 1 year, the tooth was asymptomatic and no lesions were observed.

Keywords: Cone beam computed tomography, internal root resorption; mineral trioxide aggregate; root perforation; trauma.


İnternal rezorpsiyonlu maksiller santral dişlerin tedavisi: iki vaka raporu

Güneş Karakaya, Görkem Can, Dilek Türkaydın, Emre İriboz, Hesna Sazak Öveçoğlu
Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Ana Bilim Dalı, İstanbul

İnternal kök rezorpsiyonları nadir olarak gözlenen ancak ilerleme durumuna göre karmaşık tedavi protokolleri gerektirebilen vakalardır. Bu vaka sunumunun amacı internal kök rezorpsiyonu gözlenen iki adet sağ üst santral kesici dişte uygulanan tedavi protokolü ve olguların üç ve bir yıllık takibinin sunulmasıdır. 15 yaşındaki kadın hasta diş çürüğü şikatiyle kliniğimize başvurmuştur. Yapılan radyolojik muayene sonucu 21 numaralı dişte orta üçlüde internal kök rezorpsiyonu tespit edilmiştir. Sıcak obturasyon sistemi kullanılarak sıcak vertikal kondenzasyon tekniği ile vakanın tedavisi bitirilmiştir. Üç yıllık takipte dişin asemptomatik olduğu ve herhangi bir lezyon gelişimi olmadığı gözlenmiştir. 48 yaşında kadın hasta rutin kontrol için kliniğimize başvurmuştur. Radyolojik muayene sonucu 21 numaralı dişte orta üçlüde internal rezorpsiyon olduğu tespit edilmiştir. Periapikal radyografide lezyonun oldukça geniş izlenmesi sebebiyle alınan CBCT sonucunda diş kökünün bukkalinde eksternal rezorpsiyon da saptanmıştır. Bu sebeple tedavi protokolü değiştirilmiş ve rezorpsiyon alanının MTA ile doldurulasına karar verilmiştir. Bir yıllık takipte dişin asemptomatik olduğu ve herhangi bir lezyon gelişimi olmadığı gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İnternal kök rezorpsiyonu, konik ışın bilgisayarlı tomografi, kök perforasyonu, MTA, travma


Güneş Karakaya, Görkem Can, Dilek Türkaydın, Emre İriboz, Hesna Sazak Öveçoğlu. Treatment of maxillary central incisors with internal resorption: Two case reports. Turk Endod J. 2019; 4(2): 39-43

Corresponding Author: Güneş Karakaya, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2020 Turkish Endodontic Journal. All rights reserved. LookUs & Online Makale