e-ISSN 2459-1726
Foreign material in a maxillary sinus as a complication of root canal treatment: a case report [Turk Endod J]
Turk Endod J. 2016; 1(2): 96-98 | DOI: 10.14744/TEJ.2016.21939

Foreign material in a maxillary sinus as a complication of root canal treatment: a case report

Nesrin Saruhan, Adnan Kılınç, Tahsin Tepecik, Ümit Ertaş
Department Of Oral And Maxillofacial Surgery, Ataturk University Faculty Of Dentistry, Turkey

The roots of maxillary teeth proximity to maxillary sinuses can lead to overfilling of endodontic materials to maxillary sinuses accidentally. In some cases, overfilling of endodontic materials require surgical procedures. Foreign endodontic material within the maxillary sinus after endodontic treatment on extracted tooth #15 is presented in this case report. Foreign material inside the maxillary sinus was removed successfully by Caldwell-Luc operation. Postoperative healing was uneventfully.

Keywords: Caldwell-Luc operation, foreign material, maxillary sinus.

Kök Kanal Tedavisinin Bir Komplikasyonu olarak Maksiller Sinüste Yabancı Materyal: Vaka Raporu

Nesrin Saruhan, Adnan Kılınç, Tahsin Tepecik, Ümit Ertaş
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş Ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı,erzurum

Maksiller diş köklerinin maksiller sinüslere yakınlığı, endodontik materyallerin yanlışlıkla maksiller sinüslere kaçmasına yol açabilmektedir. Bazı durumlarda, endodontik materyallerin taşkınlığı cerrahi prosedür gerektirebilmektedir. Bu vaka raporunda, çekilmiş olan 15 numaralı dişin endodontik tedavisi sonrası maksiller sinüse kaçan yabancı endodontik materyal sunulmaktadır. Maksiller sinüs içerisindeki yabancı materyal Caldwell-Luc operasyonu ile başarılı bir şekilde çıkartıldı. Postoperatif iyileşme sorunsuzdu.

Anahtar Kelimeler: Yabancı materyal, maksiller sinüs, Caldwell-Luc operasyonu.

Nesrin Saruhan, Adnan Kılınç, Tahsin Tepecik, Ümit Ertaş. Foreign material in a maxillary sinus as a complication of root canal treatment: a case report. Turk Endod J. 2016; 1(2): 96-98

Corresponding Author: Nesrin Saruhan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale