e-ISSN 2459-1726
Fusarium infection of the maxillary sinus as a complication of overfilling of endodontic treatment: a case report [Turk Endod J]
Turk Endod J. 2019; 4(1): 16-18 | DOI: 10.14744/TEJ.2018.29292

Fusarium infection of the maxillary sinus as a complication of overfilling of endodontic treatment: a case report

Nesrin Saruhan1, Müge Aslan2, Görkem Tekin1, Ergin Öztürk1, Günay Gojayeva1
1Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Eskişehir Osmangazi University Faculty of Dentistry, Eskişehir, Turkey
2Department of Medical Microbiology, Health Sciences University, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Fusarium infections are rarely seen in maxillary sinus. When fusarium infections are seen; often is associated with lengthy antibiotic treatments, facial traumatic, nasal obstruction causing hypoxia and anaerobic conditions, and endosinal penetration with endodontic material after root canal treatment. The purpose of this case report is to present the treatment of foreign substances due to fusarium infections of the maxillary sinus with Caldwell-Luc procedure. 32-year-old female patient was admitted to our clinic with severe pain after endodontic treatment. At the result of the clinical and radiological findings, radiopaque material was found in left maxillary sinus. Fusarium-associated radiopaque material was removed by Caldwell-Luc surgery. Postoperative complications were not observed during radiological and clinical follow-up. Caldwell-Luc surgery, which is used for the removal of foreign substances related to fusarium infections in the maxillary sinus, is safe, less complicated, simple, rapid and successful method

Keywords: Caldwell-Luc, endodontic treatment; fusarium infection; maxillary sinus; molar tooth.

Endodontik Tedavinin Taşkın Dolum Komplikasyonu Olarak Maksiller Sinüsün Fusarium Enfeksiyonu: Vaka Raporu

Nesrin Saruhan1, Müge Aslan2, Görkem Tekin1, Ergin Öztürk1, Günay Gojayeva1
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Eskişehir
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Eskişehir

Fusarium enfeksiyonları, maksiller sinüste nadiren görülmektedir.. Fusarium enfeksiyonları genellikle uzun süreli antibiyotik tedavileri, yüz travmaları, hipoksi ve anaerobik koşullara neden olan burun tıkanıklığı ve kök kanal tedavisi sonrası endodontik materyal ile endosinal penetrasyon sonrasında görülmektedir. Bu vaka raporunun amacı, fusarium enfeksiyonlarından kaynaklanan maksillar sinüsteki yabancı maddelerin Caldwell-Luc cerrahisi ile tedavisini sunmaktır. 32 yaşında kadın hasta kliniğimize endodontik tedavi sonrası ciddi ağrı ile başvurdu. Klinik ve radyolojik bulgular sonucunda sol maksiller sinüste radyoopak materyal bulundu. Fusarium ile ilişkili radyoopak materyal Caldwell-Luc cerrahisi ile çıkarıldı. Radyolojik ve klinik takiplerde postoperatif komplikasyon görülmedi. Maksiller sinüste fusarium enfeksiyonlarına bağlı yabancı maddelerin uzaklaştırılmasında kullanılan Caldwell-Luc cerrahisi güvenli, komplike olmayan, basit, hızlı ve başarılı bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Caldwell-Luc, endodontik tedavi, fusarium enfeksiyonu; maksiller sinüs; molar diş.

Nesrin Saruhan, Müge Aslan, Görkem Tekin, Ergin Öztürk, Günay Gojayeva. Fusarium infection of the maxillary sinus as a complication of overfilling of endodontic treatment: a case report. Turk Endod J. 2019; 4(1): 16-18

Corresponding Author: Görkem Tekin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale