e-ISSN 2459-1726
Treatment Of An Extraoral Cutaneous Sinus Tract With Endodontic Intervention: A Case Report [Turk Endod J]
Turk Endod J. 2016; 1(1): 39-42 | DOI: 10.14744/TEJ.2016.36855

Treatment Of An Extraoral Cutaneous Sinus Tract With Endodontic Intervention: A Case Report

Recai Zan1, Fatma Kanmaz1, Kerem Engin Akpınar1, Ihsan Hubbezoğlu2
1Cumhuriyet University, Faculty Of Dentistry, Department Of Endodontics, Sivas, Turkey
2Cumhuriyet University, Faculty Of Dentistry, Department Of Restorative Dentistry, Sivas, Turkey

In dentistry, one of the most common situations that can result in the loss of teeth is periapical inflammation. The root canals provides a natural way for the spread of inflammation from the pulp into the periapical tissues. Microorganisms causing inflammation can spread very easily into the apical region with this passage. Initiation of acute or chronic inflammatory condition occurring in the apical region depends on the severity of the causative factor, the repetition over time and the host resistance. Chronic apical abscess is the conversion of acute apical abscess to the chronic phase through a periodontal gap and extra-oral sinus tract. This case report describes a patient who presented to our clinics with complaints of pain upon chewing and extra-oral swelling in the mandible. Healing occurred by endodontic and extra-oral surgical interventions.
Key words: Endodontic therapy, sinus tract, periapical lesion

Keywords: Endodontic therapy, sinus tract, periapical lesion

Ektraoral Kütanöz Fistülün Endodontik Müdahale İle Tedavisi: Vaka Raporu

Recai Zan1, Fatma Kanmaz1, Kerem Engin Akpınar1, Ihsan Hubbezoğlu2
1Cumhuriyet Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
2Cumhuriyet Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye

Diş hekimliğinde dişin kaybı ile sonuçlanabilen sık karşılaşılan durumlardan biri periapikal iltihaptır. Kök kanalları pulpa dokusunda oluşan bir enflamasyonun periapikal alana yayılması için doğal bir yol sağlamaktadır. Enflamasyona yol açan mikroorganizmalar bu geçit ile çok kolay bir şekilde apikal bölgeye yayılabilmektedir. Periapikal bölgede oluşabilecek iltihabi durumun akut yada kronik başlaması etkenin şiddeti, zaman içinde tekrarlaması ve organizmanın direncine bağlıdır. Kronik apikal apse, akut apikal bir apsenin kök kanalından, periodontal aralıktan veya bir ekstra oral fistülden yararlanarak kronik hale dönüşmesidir. Bu çalışmanın amacı, kliniğimize spontan ve diş üzerinde çiğneme yaptığında artan ağrı şikayetlerle başvuran hastanın, ekstraoral ve intraoral muayenesi sonucu elde edilen bulguların yanısıra yapılan endodontik ve ektraoral cerrahi yaklaşımları sonucu elde edilen iyileşmeyi sunmaktır.

Anahtar Kelimeler: Endodontik tedavi, fistül yolu, periapikal lezyon

Recai Zan, Fatma Kanmaz, Kerem Engin Akpınar, Ihsan Hubbezoğlu. Treatment Of An Extraoral Cutaneous Sinus Tract With Endodontic Intervention: A Case Report. Turk Endod J. 2016; 1(1): 39-42

Corresponding Author: Recai Zan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale