e-ISSN 2459-1726
Accidental displacement of gutta-percha to the lingual periosteum: a case report [Turk Endod J]
Turk Endod J. 2016; 1(2): 87-90 | DOI: 10.14744/TEJ.2016.43153

Accidental displacement of gutta-percha to the lingual periosteum: a case report

Adnan Kılınç, Bahadır Sancar, Nesrin Saruhan, Ümit Ertaş
Department Of Oral And Maxillofacial Surgery, Ataturk University Faculty Of Dentistry, Turkey

Debridement and complete obstruction of a root canal system are success criteria of root canal treatment. Endodontic failure is usually due to broken instruments, perforations, overfilling, underfilling, and ledges. Root perforation and the accidental displacement of a gutta-percha point from the periosteum to bone is a rare complication in clinical dental practice. The aim of this report is to present a clinical case of accidental displacement of two gutta-perchas to lingual periosteum in the mandibular premolar region, along with its surgical treatment. After surgical removal of the gutta-perchas, the patient’s clinical symptoms were eliminated. Surgery is the most accepted treatment for accidentally displaced gutta-percha.

Keywords: Gutta-percha, lingual periosteum, surgical treatment.

Guta-Perkanın Yanlışlıkla Lingual Periosta Kaçırılması: Vaka Raporu

Adnan Kılınç, Bahadır Sancar, Nesrin Saruhan, Ümit Ertaş
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş Ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı,erzurum

Kök kanal sisteminin debridmanı ve tam olarak doldurulması kök kanal tedavisinin başarı kriteridir. Endodontik başarısızlık genellikle enstüruman kırılmalarına, perforasyonlara, taşkın veya yetersiz dolumlara ve yan kanallara bağlıdır. Kök perforasyonları ve guta-perkanın kazara periosttan kemiğe taşırılması klinik dental uygulamada nadir görülen bir komplikasyondur. Bu vaka raporunun amacı; mandibular premolar bölgede iki guta-perkanın yanlışlıkla lingual periosta taşırılmasını ve cerrahi tedavisini sunmaktır. Guta- perkaların cerrahi olarak çıkarılmasından sonra, hastanın klinik semptomları elimine edilmiştir. Yanlışlıkla kaçırılan guta-perkaların tedavisinde cerrahi en kabul edilen tekniktir.

Anahtar Kelimeler: Guta-perka, lingual periost, cerrahi tedavi.

Adnan Kılınç, Bahadır Sancar, Nesrin Saruhan, Ümit Ertaş. Accidental displacement of gutta-percha to the lingual periosteum: a case report. Turk Endod J. 2016; 1(2): 87-90

Corresponding Author: Nesrin Saruhan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale