e-ISSN 2459-1726
Evaluation of effect of adaptive motion on shaping ability of twisted file nickel-titanium files in simulated S-shaped canals [Turk Endod J]
Turk Endod J. 2017; 2(1): 17-20 | DOI: 10.14744/TEJ.2016.47955

Evaluation of effect of adaptive motion on shaping ability of twisted file nickel-titanium files in simulated S-shaped canals

Taha Özyürek, Ebru Özsezer Demiryürek
Department of Endodontics, Ondokuz Mayıs University Faculty of Dentistry, Samsun, Turkey

Objective: To evaluate the effect of adaptive motion on shaping ability of Twisted Files nickel-titanium files in simulated S-shaped canals.
Methods: Forty S-shaped canals in resin blocks were prepared to an apical size of 0.25 mm using Twisted Files with rotary or adaptive motion (n=20 canals/group). Composite images were made from the superimposition of pre- and post-instrumentation images. The amount of resin removed by each system was measured by using a digital template and image analysis software. Canal aberrations were also recorded. The data were statistically analyzed by using Mann-Whitney U test.
Results: There was no significantly difference between adaptive and rotary motion groups (P > 0.05). No instrument fracture or canal aberrations were inspected during canal preparation.
Conclusion: Within the limitation of the present study, adaptive and rotary motions were safe to use and were able to prepare the canals efficiently.

Keywords: Adaptive motion, endodontics, nickel-titanium, twisted file.

Twisted File Nikel-Titanyum Eğelerinin Kök Kanal Şekillendirme Etkinliğine Adaptif Hareketin Etkisinin S-Şekilli Yapay Kanallarda Değerlendirilmesi

Taha Özyürek, Ebru Özsezer Demiryürek
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, Samsun

Amaç: Adaptif hareketin Twisted File nikel-titanyum eğelerinin kök kanal şekillendirme etkinliğine etkisinin S-şekilli yapay kanallarda değerlendirilmesi.
Yöntem: Kırk adet S-şekilli kanallara sahip rezin bloklar apikal çapları 0,25 mm olacak şekilde Twisted File eğeleri ile birlikte adaptif ve döner hareket (n: 20 kanal/grup) kullanılarak şekillendirildi. Şekillendirme öncesi ve sonrası elde edilen fotoğraflar çakıştırılarak kompozit görüntüler elde edildi. Eğeler tarafından uzaklaştırılan rezin miktarı dijital ölçüm kalıbı ve fotoğraf analiz programı kullanılarak ölçüldü. Kanal düzensizlikleri de kayıt edildi. Elde edilen veriler Mann-Whitney U testi kullanılarak istatistiksel olarak analiz edildi.
Bulgular: Adaptif ve döner hareket grupları arasında istatistiksel fark bulunmadı (P > 0,05). Kanal şekillendirmesi sırasında eğe kırılması veya kanal düzensizliği gözlenmedi.
Sonuç: Çalışmamızın sınırları dahilinde, adaptif ve döner hareketlerin her ikisi de kök kanal şekillendirilmesi sırasında güvenle kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Adaptive motion, endodontics, nickel-titanium, twisted file.

Taha Özyürek, Ebru Özsezer Demiryürek. Evaluation of effect of adaptive motion on shaping ability of twisted file nickel-titanium files in simulated S-shaped canals. Turk Endod J. 2017; 2(1): 17-20

Corresponding Author: Taha Özyürek, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale