e-ISSN 2459-1726
Cyclic fatigue resistance of ProTaper Universal, Twisted File Adaptive, Reciproc and WaveOne systems [Turk Endod J]
Turk Endod J. 2016; 1(1): 30-34 | DOI: 10.14744/TEJ.2016.76486

Cyclic fatigue resistance of ProTaper Universal, Twisted File Adaptive, Reciproc and WaveOne systems

Hüseyin ERTAŞ1, Ismail Davut ÇAPAR1, Hakan ARSLAN2
1Department of Endodontics, Faculty of Dentistry, Izmir Katip Celebi University, Izmir, Turkey
2Department of Endodontics, Faculty of Dentistry, Ataturk University, Erzurum, Turkey

Introduction: The aim of this study was to compare the cyclic fatigue resistance of ProTaper Universal, Twisted File Adaptive, Reciproc and WaveOne systems.
Materials and Methods: Four groups of nickel-titanium (Ni-Ti) endodontic instruments were tested in steel canals. The cyclic fatigue of the following Ni-Ti instruments was tested: ProTaper F2, Twisted File Adaptive ML 1, Reciproc R25 and WaveOne primary. The mean rpm of each system was evaluated in the testing block, and the number of cycles to failure was recorded for each instrument.
Results: The Reciproc had the highest fatigue resistance (p < 0.001) in the tested systems. There was no significant difference between the mean number of cycles to fracture of the WaveOne and the Twisted File Adaptive (p = 0.124), and the ProTaper Universal showed the least cyclic fatigue resistance (p < 0.001).
Conclusions: The latest Twisted File Adaptive system could not outclass tested instruments other than ProTaper Universal by means of the cyclic fatigue resistance.

Keywords: Cyclic fatigue, ProTaper, Twisted File Adaptive, Reciproc, WaveOne

ProTaper Universal, Twisted File Adaptive, Reciproc ve WaveOne sistemlerinin döngüsel yorgunluk dirençleri

Hüseyin ERTAŞ1, Ismail Davut ÇAPAR1, Hakan ARSLAN2
1Izmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Ana Bilim Dalı, Izmir
2Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Ana Bilim Dalı, Erzurum

Amaç: Bu çalışmanın amacı ProTaper Universal, Twisted File Adaptive, Reciproc ve WaveOne sistemlerinin döngüsel yorgunluk dirençlerini karşılaştırmaktır.
Materyal ve Metod: Dört eğe grubundan oluşan nikel-titanyum (Ni-Ti) endodontik enstrümanlar çelik kanallarda test edildi. Döngüsel yorgunluk dirençleri test edilen enstrümanlar sırasıyla şu şekildeydi: ProTaper F2, Twisted File Adaptive ML 1, Reciproc R25 ve WaveOne primary. Her bir sistem için test bloğu içerisindeki ortalama dönüş hızları ve her bir eğenin kırılana kadar yaptıkları döngü sayısı kaydedildi.
Bulgular: Test edilen sistemler içerisinde Reciproc en yüksek döngüsel dirence sahipti (p < 0.001). WaveOne ve Twisted File Adaptive sistemleri arasında ortalama kırılma öncesi yaptıkları döngü sayısı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p = 0.124) ve ProTaper Universal bu sistemler arasında en düşük döngüsel yorgunluk direnci gösterdi (p < 0.001).
Sonuç: Bu sistemler arasında en son tanıtılan Twisted File Adaptive systemi ProTaper Universal dışındaki diğer sistemlere döngüsel yorgunluk açısından bir üstünlük sağlayamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Döngüsel yorgunluk, ProTaper Universal, Twisted File Adaptive, Reciproc, WaveOne

Hüseyin ERTAŞ, Ismail Davut ÇAPAR, Hakan ARSLAN. Cyclic fatigue resistance of ProTaper Universal, Twisted File Adaptive, Reciproc and WaveOne systems. Turk Endod J. 2016; 1(1): 30-34

Corresponding Author: Hüseyin ERTAŞ, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale