e-ISSN 2459-1726
Management of non-vital anterior teeth with open apex: A report of two cases [Turk Endod J]
Turk Endod J. 2020; 5(1): 7-10 | DOI: 10.14744/TEJ.2020.09609

Management of non-vital anterior teeth with open apex: A report of two cases

Beliz Özel1, Raif Erisen2
1Department of Endodontics, Yeditepe University Faculty of Dentistry, İstanbul, Turkey
2Department of Endodontics, İstanbul University Faculty of Dentistry, İstanbul, Turkey

Treatment of teeth with open apex requires careful handling and diligence in clinical practice. Prognosis of endodontic treatment in such cases is directly related to the quality of apical obturation. Previously, a calcified barrier using calcium hydroxide treatment was recommended as an approach for these cases however due to various drawback of this method, current management approach suggests apexification through an apical plug at the apical segment.This report describes two cases of apexification of upper left incisor using mineral trioxide aggregate plug. After two year follow up, both teeth are clinically and radiographically asypmtomatic and the healing of the apical area is visible.

Keywords: Apexification, mineral trioxide aggregate, upper incisors.

Açık apeksli ön dişlerde endodontik tedavi yaklaşımı: iki olgu sunumu

Beliz Özel1, Raif Erisen2
1Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, İstanbul
2Istanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, İstanbul

Açık apeksli dişlerin klinik tedavisi hassas ve dikkatli bir yaklaşım gerektirmektedir. Bu vakalarda yapılan endodontik tedavinin prognozu apikal obturasyonun kalitesi ile yakından alakalıdır. Önceden uygulanan tedavi yaklaşımı kanal içine kalsiyum hidroksit uygulamasını takiben kalsifiye bariyer oluşturmak üzerineyken, bu yöntemin çeşitli zorlukları nedeniyle güncel tedavi yaklaşımı olarak apikal bölgeye yerleştirilecek bir tıkaç ile apeksifikasyon oluşturulmasını önermektedir. Bu rapor, iki farklı vakada üst sol kesici dişe uygulanan mineral trioksit aggregat tıkacı tedavisini sunmakadır. İki sene takip sonrası vakalar klinik olarak asemptomatik, radyolojik olarak apikal bölgede iyileşmeyi gösterir niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Apexification, mineral trioxide aggregate; upper incisors.

Beliz Özel, Raif Erisen. Management of non-vital anterior teeth with open apex: A report of two cases. Turk Endod J. 2020; 5(1): 7-10

Corresponding Author: Beliz Özel, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale