e-ISSN 2459-1726
Mandibular second premolar with Vertucci Type II root canal morphological system: a case report [Turk Endod J]
Turk Endod J. 2019; 4(1): 19-22 | DOI: 10.14744/TEJ.2018.18189

Mandibular second premolar with Vertucci Type II root canal morphological system: a case report

Yelda Erdem Hepşenoğlu, Şeyda Erşahan
Department of Endodontics, İstanbul Medipol University Faculty of Dentistry, İstanbul, Turkey

Successful root canal treatment relies on correct access cavity preparation, sufficient cleaning, adequate shaping, and complete obturation. Prior to these, location of all canals in the tooth plays an important part in the initial treatment procedures. While most teeth have a normal morphology, we should recognize that variations do exist. Mandibular premolars have been reported with complex anatomical aberrations, making them one of the most difficult teeth to manage endodontically. A case of endodontic treatment of a mandibular second premolar with two root canals and one apical foramen (Vertucci Type II) was described. A 13-year-old female presented with a chief complaint of pain in the mandibular right second premolar. The pain disturbed her sleep and lingered for several minutes even after removal of a thermal stimulus. Clinical examination revealed tenderness to percussion in the tooth. A clinical diagnosis of irreversible pulpitis with symptomatic apical periodontitis was made and root canal therapy was performed following the standard protocols. Although the prevalence of one root and two canals in mandibular premolars is very low, the clinician should always be mindful of variations in the number of roots and canals for proper management of such cases.

Keywords: Mandibular premolar, one root; root canal treatment; two canals; Vertucci Type II root canal.

Vertucci Tip II kök kanal morfolojik sistemli mandibular ikinci premolar: Olgu Sunumu

Yelda Erdem Hepşenoğlu, Şeyda Erşahan
İstanbul Medipol Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey

Giriş: Kök kanal tedavisinin başarısı doğru giriş kavitesi, yeterli temizleme-şekillendirme ve tam doldurmaya bağlıdır. Bunlardan önce, dişte var olan tüm kanallarının yeri başlangıç tedavi işlemlerinde önemli rol oynar. Çoğu diş normal bir morfolojiye sahipken, varyasyonların var olduğunu kabul etmeliyiz. Mandibuler premolarlar kompleks anatomic anormalliklerle bildirilmiştir, bu da onları endodontik olarak yönetmek için en zor dişlerden biri haline getirmektedir. Amaç: İki kök kanallı ve bir apical foramenli (Vertucci Tip II) bir mandibular ikinci premoların endodontik tedavisi açıklandı. Olgu Sunumu: Önemli olmayan tıbbi öyküsü olan 13 yaşında bir kadın, mandibular sağ ikinci premolarda ağrı şikayeti ile başvurdu. Ağrı uykusunu bozdu ve termal uyaranın kaldırılmasından sonra bile birkaç dakika devam etti. Klinik muayene ve testler dişte perküsyon hassasiyetini açığa çıkardı. Semptomatik apikal periodontitisli irreversible pulpitis klinik tanısı kondu ve standart protokolleri takip ederk kök kanal tedavisi uygulandı. Sonuç: Mandibuler premolarlarda bir kök ve iki kanalın görülme sıklığı çok düşük olsa da, hekim bu tür vakaların düzgün yönetimi için kök ve kanal sayısındaki değişikliklerden daima haberdar olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Mandibuler premolar, iki kanal; bir kök; kök kanal tedavisi; Vertucci Tip II kök kanalı.

Yelda Erdem Hepşenoğlu, Şeyda Erşahan. Mandibular second premolar with Vertucci Type II root canal morphological system: a case report. Turk Endod J. 2019; 4(1): 19-22

Corresponding Author: Şeyda Erşahan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale