e-ISSN 2459-1726
The self-confidence levels of senior dental students during endodontic treatment procedures [Turk Endod J]
Turk Endod J. 2016; 1(1): 19-22 | DOI: 10.14744/TEJ.2016.25743

The self-confidence levels of senior dental students during endodontic treatment procedures

Tuba Ayhan, Güher Barut, Jale Tanalp
Department Of Endodontics, Yeditepe University, İstanbul

Objectives: The aim of present study was to obtain information from senior dental students enrolled in Yeditepe University Faculty of Dentistry related to their confidence levels during endodontic treatment procedures.
Materials and Methods: Anonymous survey forms were distributed to 40 senior dental students enrolled in Yeditepe University Faculty of Dentistry. They were asked to indicate their self confidence level by Lickert’s scoring system ranging between 1 and 5.
Results: Retreatment procedure was a treatment type in which 15% of the students reported as having very little confidence. The majority of the students (67.5%) felt confident about taking radiographs during endodontic treatment. Meanwhile, irrigation was a procedure in which students felt high level of confidence (82.5%). Retrieval of broken instruments was determined as a procedure that was not experienced by 65% of the students.
Conclusion: Further research comprising other schools is warranted to identify the weak areas during endodontic treatment in order to bring resolutions for the delivery of skills during endodontic procedures.

Keywords: Self-confidence, Endodontics, Endodontic procedure steps, Senior Students

Son sınıf öğrencilerinin endodontik tedavi uygulamalarındaki özgüven seviyelerinin değerlendirilmesi

Tuba Ayhan, Güher Barut, Jale Tanalp
Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Ana Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Yeditepe Üniversitesi Diş hekimliği fakültesi son sınıf öğrencilerinin endodoktik tedavi uygulamaları sırasındaki özgüven seviyelerine yönelik bilgi edinmekti.
Gereç Yöntem: Hazırlanan anket formlarını son sınıf öğrencilerinden 40 tanesi cevapladı. Öğrencilerin özgüven seviyeleri 1 ve 5 arasında skorlanan Lickert sistemine göre değerlendirildi.
Bulgular: Öğrencilerin %15'i retreatment işlemlerinde kendilerine çok az güvendiklerini belirtti. Büyük bir kısmı (%67.5) endodontik tedavi sürecinde radyografi alırken kendilerine güvendiklerini söyledi. Bununla birlikte yıkama prosedürü öğrencilerin kendilerini en yüksek derecede (%82.5) güvenli hissettikleri işlem olarak tespit edildi. Öğrencilerin %65'i şimdiye değin kök kanalından hiç kırık alet çıkarmadıklarını belirtti.
Sonuç: Gelecekte diğer okullarla karşılaştırmalı olarak yapılacak çalışmalarla endodontik tedavi sürecinde zorlanılan alanlara çözüm getirilerek becerilerin geliştirilmesi sağlanabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Özgüven, Endodonti, Endodontik işlem aşamaları, Son sınıf Öğrencileri

Tuba Ayhan, Güher Barut, Jale Tanalp. The self-confidence levels of senior dental students during endodontic treatment procedures. Turk Endod J. 2016; 1(1): 19-22

Corresponding Author: Tuba Ayhan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale