e-ISSN 2459-1726
Inferior alveolar nerve damage after extrusion of an endodontic sealer into the mandibular canal: a case report [Turk Endod J]
Turk Endod J. 2016; 1(2): 91-95 | DOI: 10.14744/TEJ.2016.29392

Inferior alveolar nerve damage after extrusion of an endodontic sealer into the mandibular canal: a case report

Zeliha Yılmaz, Emel Uzunoglu, Ozge Erdogan
Hacettepe University Faculty of Dentistry Department of Endodontics Ankara/ Turkey

The aim of this case report was to discuss the consequences and treatment options of inferior alveolar nerve damage after the overextension of an endodontic sealer into the mandibular canal. A 33-year-old female patient was referred to the clinic of endodontics with persistent numbness around her left commissura as a consequence of her initial endodontic treatment of a lower left first molar. The patient’s complaints started to occur after the anesthesia has worn off. An endodontic sealer was extruded and spread into the mandibular canal, which caused anesthesia, paresthesia and tingling sensation around the left part of lower lip. Performing an interdisciplinary framework with the department of oral surgery, it was decided to monitor the patient regularly without any surgical intervention in order not to cause more trauma to the inferior alveolar nerve and not to jeopardize the present health status of the patient. Although damage to the inferior alveolar nerve is a relatively rare complication in dental practice, longlasting consequences of such a complication stress the significance of showing absolute attention and care during all endodontic.

Keywords: Inferior alveolar nerve, paresthesia, root canal sealer.

Kök Kanal Dolgu Patının Mandibular Kanala Taşması Sonucu Oluşan Inferior Alveolar Sinir Hasarı: Bir Vaka Raporu

Zeliha Yılmaz, Emel Uzunoglu, Ozge Erdogan
Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Bölümü Ankara /Türkiye

Bu vaka raporunun amacı mandibuler kanala taşan kök kanal dolgu patının neden olduğu inferior alveolar sinir hasarının sonuçlarını ve tedavi yöntemlerini tartışmaktır. 33 yaşında kadın hasta alt birinci büyük azı dişinin kanal tedavisini takiben sol dudak köşesindeki devam eden uyuşukluk şikayeti ile endodonti kliniğine yönlendirilmiştir. Hastanın şikayetleri anestezinin etkisinin ortadan kalkmasıyla başlamıştır. Hastanın yapılan radyografik muayenesinde kök kanal dolgu patının mandibular kanala taştığı ve yayıldığı görülmüştür. Taşan kök kanal dolgu patının hastanın alt sol dudak köşesinde anestezi, parestezi ve karıncalanmaya neden olduğu anlaşılmıştır. Ağız, diş ve çene cerrahisi bölümü ile yapılan konsültasyon sonucunda ileri bir sinir hasarının önüne geçilmesi açısından hastanın takibine karar verilmiştir. İnferior alveolar sinir hasarı nadir görülen bir komplikasyon olmasına rağmen oluştuğunda uzun süreli şikayetlere neden olur; bu nedenle özellikle mandibuler kanal ile yakın komşuluğu olan dişlerin kök kanal tedavisinde daha dikkatli olunmalı çalışma boyu doğru belirlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: İnferior alveolar sinir, parestezi, kök kanal dolgu patı.

Zeliha Yılmaz, Emel Uzunoglu, Ozge Erdogan. Inferior alveolar nerve damage after extrusion of an endodontic sealer into the mandibular canal: a case report. Turk Endod J. 2016; 1(2): 91-95

Corresponding Author: Emel Uzunoglu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale