e-ISSN 2459-1726
Non-surgical endodontic treatment of premolars with three root canals: a case reports [Turk Endod J]
Turk Endod J. 2016; 1(2): 99-103 | DOI: 10.14744/TEJ.2016.83803

Non-surgical endodontic treatment of premolars with three root canals: a case reports

Salih Düzgün1, Ahmet Aktı1, Hüseyin Sinan Topçuoğlu1, Melek Hilal Kaplan2
1Department of Endodontics, Faculty of Dentistry, Erciyes University, Kayseri, Turkey
2Department of Restorative Dentistry, Faculty of Dentistry, Erciyes University, Kayseri, Turkey

An accurate diagnosis of the morphology of the root canal system is a prerequisite for successful root canal treatment. Some reports reveal a very rare occurrence of all types of premolar teeth in the Turkish population. Diagnostic tools such as preoperative radiography and examination of the pulp chamber floor facilitate the location of root canal orifices. The use of magnification tools, radiography exposed at two different horizontal angles, and their careful explication are important for successful endodontic therapy. This case report presents the successful endodontic treatment of three maxillary premolar teeth with three root canals and one mandibular premolar tooth with three root canals.

Keywords: Endodontics, premolar teeth, root canal system.

Üç kök kanallı premolar dişlerin cerrahi olmayan endodontik tedavisi: olgu sunumları

Salih Düzgün1, Ahmet Aktı1, Hüseyin Sinan Topçuoğlu1, Melek Hilal Kaplan2
1Erciyes Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Ana Bilim Dalı, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı, Kayseri

Başarılı bir kök kanal tedavisi için, kök kanal sisteminin morfolojisinin doğru teşhisi ön şarttır. Bazı raporlar, Türk popülasyonundaki üç kanallı premolar dişlerin çok düşük sıklıkta olduğunu ortaya koymuştur. Tedavi öncesi radyografi, pulpa odasının incelenmesi gibi teşhis yöntemleri kök kanal ağızlarının lokasyonunu kolaylaştırır. Büyütme araçlarının kullanılması, 2 farklı horizontal açıdan radyografi alınması ve onların dikkatli yorumlanması başarılı bir endodontik tedavi için önemlidir. Bu vaka raporu bir adet 3 kök kanallı alt premolar diş ve 3 adet 3 kök kanallı üst premolar dişlerin başarılı tedavilerini sunar.

Anahtar Kelimeler: Endodonti, premolar diş, kök kanal sistemi.

Salih Düzgün, Ahmet Aktı, Hüseyin Sinan Topçuoğlu, Melek Hilal Kaplan. Non-surgical endodontic treatment of premolars with three root canals: a case reports. Turk Endod J. 2016; 1(2): 99-103

Corresponding Author: Salih Düzgün, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale