e-ISSN 2459-1726
The time dependent effect of various irrigation systems on the reduction of E. faecalis in experimentally infected root canals [Turk Endod J]
Turk Endod J. 2016; 1(1): 23-29 | DOI: 10.14744/TEJ.2016.87597

The time dependent effect of various irrigation systems on the reduction of E. faecalis in experimentally infected root canals

Ertuğrul Karataş1, Muhammed Hamidullah Uyanık2, Aneesh Abbas1, Damla Özsu1, Hakan Arslan1
1Department Of Endodontics, Faculty Of Dentistry, Ataturk University, Erzurum, Turkey
2Department Of Microbiology, Faculty Of Medicine, Ataturk University, Erzurum, Turkey

AIM: To compare the time dependent effect of Vibringe, EndoVac, non-activated SAF, passive ultrasonic irrigation (PUI), and a conventional syringe on the reduction of E. faecalis in experimentally infected root canals.
METHODS: Sixty human mandibular premolar teeth with straight roots and single root canals, were infected with E. faecalis. One group saved as a control group and in the control group, neither irrigation nor instrumentation procedures were performed. The root canals were irrigated with Vibringe, EndoVac, non-activated SAF, passive ultrasonic irrigation (PUI) and conventional syringe using distilled water. After the irrigation procedures, samples were taken from root canals with paper points and incubated in blood agar plates. The colonies grown on the blood agar were counted and interpreted as colony forming units per millilitre.
RESULTS: Intergroup analysis revealed significant differences between the control and experimental groups (P < 0.001). The root canal irrigation with the conventional needle for four minutes was more effective than two minutes at reducing the number of cfu counts.
CONCLUSIONS: It can be concluded that the irrigation time with the conventional needle significantly effects the reduction of the bacterial count in the root canal.

Keywords: SAF, time-dependent, Vibringe, EndoVac

Çeşitli yıkama sistemlerinin enfekte edilmiş kök kanallarından E, faecalis uzaklaştırmadaki zaman bağlı etkileri

Ertuğrul Karataş1, Muhammed Hamidullah Uyanık2, Aneesh Abbas1, Damla Özsu1, Hakan Arslan1
1Atatürk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fak. Endodonti Abd. Erzurum
2Atatürk Üniversitesi, Tıp Fak. Mikrobiyoloji Abd. Erzurum

Amaç: Vibringe, EndoVac, non-aktive SAF, pasif ultrasonik irrigasyon (PUI) ve geleneksel şırınga irrigasyonunun enfekte edilmiş kök kanallarından E. faecalis uzaklaştırmada ki zamana bağlı etkilerini karşılaştırmak. Yıkama prosedürlerinden sonra paper pointler ile kök kanallarından örnekler alınıp, kanlı agarlara inkübe edildi. Kanlı agarlarda oluşan koloniler sayıldı ve milimetredeki koloni oluşumu (cfu) olarak değerlendirildi.
Bulgular: Grup içi analiz kontrol grubu ile deney grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğunu gösterdi (P < 0.001). Geleneksel şırınga ile yapılan 4 dk irrigasyon, 2 dk irrigasyona göre cfu sayısını azaltmada daha etkiliydi.
Sonuçlar: Geleneksel şırınga ile yapılan irrigasyonda, irrigasyon süresi kök kanllarındaki bakteri sayısının azalmasını anlamlı derecede etkiler.
Metot: Düz köklü ve tek kanala sahip 60 adet alt çene küçük azı dişi E. faecalis ile enfekte edildi. Kök kanalları Vibringe, EndoVac, non-aktive SAF, pasif ultrasonik irrigasyon (PUI) ve geleneksel şırınga kullanılarak distile su ile yıkandı.

Anahtar Kelimeler: SAF, zamana bağlı, Vibringe, EndoVac

Ertuğrul Karataş, Muhammed Hamidullah Uyanık, Aneesh Abbas, Damla Özsu, Hakan Arslan. The time dependent effect of various irrigation systems on the reduction of E. faecalis in experimentally infected root canals. Turk Endod J. 2016; 1(1): 23-29

Corresponding Author: Ertuğrul Karataş, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale